Over

Anderen en organisaties vooruithelpen geeft mij energie. Door goed te luisteren, door te vragen naar wat het doel is en het inzetten van de mogelijkheden die de informatiesamenleving biedt, probeer ik dat te bewerkstelligen. In 2019 na bijna 20 jaar ervaring ben ik gestart als zelfstandig ondernemer om nog meer focus op die ambitie te kunnen houden.

Ik zie het als uitdaging om mensen met meer plezier te laten werken. Dat is niet alleen leuk voor die mensen maar ook voor de organisaties waar ze werken. Dat bereik ik onder andere door processen te stroomlijnen en (geo) applicaties zo in te richten dat ze zoveel mogelijk repeterend werk automatiseren. Daarmee komt er meer tijd en aandacht beschikbaar voor die dingen waar wel het verschil gemaakt kan worden.

Daarnaast is het met de huidige applicaties makkelijker geworden om informatie op te slaan, te analyseren en te delen. Dat kan weer als katalysator werken voor samenwerking binnen organisaties maar ook over organisatiegrenzen heen.